Shri Gaayatri Aarti

About Shri Gaayatri Aarti

Reviving The Power In You With Shri Gayatri Aarti

Gayatri Aarti comprises of a feminine touch in it. This is basically a Sanskrit song, which comprises of a Vedic meter of the major three padas or eight syllabus. Gayatri Devi is mainly defined as the incarnation of Goddess Saraswati Devi, symbolizing dev and Shakti.

Best time to perform

During maximum instances, Shri Gayatri Aarti is mainly performed during evening time, when Gayatri Puja is in full fledge. Brahmin and pujaris are the main devotees, known for performing the aartis in temples.

Reasons for its performance

Gayatri Aarti is mainly defined as a meaning towards god’s realization and it regarded as a symbol of Supreme Lord. It is mostly used for spiritually advanced people. Once you start chanting slokas with the aarti, it means you can enter the transcendental position of The Almighty.

Benefits related to it

The benefits of Shri Gayatri Aarti and Gayatri Jaap are extremely important. It is considered to be a pure intellect and discerning way, which unfolds knowledge and ultimate truth.

Shri Gaayatri Aarti

JAYATI JAYA GAAYATRI MAATAA
JAYATI JAYA GAAYATRI MAATAA
AADI SHAKTI TUM ALAKH NIRANJANA
JAGA PAALANA KARTRI
DUHKHA SHOKA BHAYA KLESHA
KALAHA DAARIDRYA DAINYA HARATRI
BRAHMA RUPINI PRANAT PAALINI
JAGAD DHAATRU UMBAY
BHAVA BHAYA HAARI JANA HITAKARI
SUKHADA JAGADUMBAY
BHAYA HAARINI BHAVA TAARINI ANAGHAY
AJA AANANDA RAASHI
AVIKAARI AGHAARI AVICHALITA
AMALAY AVINAASHI.
KAAMDHENU SATA CHITA ANANDAA
JAYA GANGAA GEETAA
SAVITAAKI SHAASHWATI SHAKTI
TUM SAAVITRI SITAA.
RIG YAJU SAAMA ATHARVA PRANAYINI
PRANAVA MAHAA MAHIMAY
KUNDALINI SAHASRAAR SUSHUMNAA
SHOBHAA GUNA GARIMAY.
SWAAHAA SWADHAA SHACHI BRAHMAANI
RAADHAA RUDRAANI
JAYA SATA ROOPA VAANI VIDYAA
KAMALAA KALYAANI.
JANANI HUM HAIN DEENA HEENA
DUHKHA DAARIDRYA KAY GHAYRAY
YADYAPI KUTILA KAPUTA
TAU BAALAKA HAI TARAY.
SNEHA SAMI KARUNA MAYA MAATAA
CHARAN SHARANA LIJAI
BILAKH RAHAY HUM SHISHU SUTA TERAY
DAYAA DRASHTI KIJAI.
KAAMA KRODHA MADA LOBHA
DAMBHA DURBHAAVA DWESHA HARIYE
SHUDDHI BUDDHI NISHPAAPA
HRADAYA MUNA KO PAVITRA KARIYE.
TUM SAMARTHA SABA BHANTI TARINI
TUSHTI PUSHTI TRATTA
SAT MARAG PAR HAMEN CHALAO
JO HAI SUKHDATA.
JAYATI JAYA GAYATRI MAATAA
JAYATI JAYA GAYATRI MAATAA